Huấn luyện & chuyên đề

Thông tin các khoá học tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

Giảng viên

CISAdmin

Hạn đăng ký

09/12/2022

Giảng viên

Thạc Sĩ - Bác Sĩ Lan Hải

Hạn đăng ký

11/12/2022

Giảng viên

Luca Trần Gia Huấn

Hạn đăng ký Hết hạn đăng ký
Giảng viên

Thạc Sĩ - Bác Sĩ Lan Hải

Hạn đăng ký Hết hạn đăng ký

Sự kiện sắp diễn ra :

Không có sự kiện

Chương Trình Huấn Luyện Người ĐHTL & HDLT

Thông tin về Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao

Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện

Thông tin về Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

Mục vụ

Tin tiếng việt

Tư vấn