Huấn luyện & chuyên đề

Thông tin các khoá học tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

Giảng viên

Lãnh Đạo Như Giêsu

Hạn đăng ký Hết hạn đăng ký
Giảng viên

Lãnh Đạo Như Giêsu

Hạn đăng ký Hết hạn đăng ký
Giảng viên

Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J

Hạn đăng ký

06/11/2023

Giảng viên

Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J

Hạn đăng ký Hết hạn đăng ký

Sự kiện sắp diễn ra :

Không có sự kiện

Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao 2023 - 2024

Thông tin chương trình

Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện 2023

Thông tin chương trình

Chương Trình Cựu Học Viên

Thông tin chương trình

Mục vụ

Tin tiếng việt

Tư vấn