Huấn luyện & chuyên đề

Thông tin các khoá học tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

Giảng viên

Bs Minh Tiến

Hạn đăng ký

03/06/2023

Giảng viên

Lãnh Đạo Như Giêsu

Hạn đăng ký Hết hạn đăng ký
Giảng viên

Linh mục Anthony Lê Đức, SVD.

Hạn đăng ký Hết hạn đăng ký
Giảng viên

Lãnh Đạo Như Giêsu

Hạn đăng ký Hết hạn đăng ký

Sự kiện sắp diễn ra :

Không có sự kiện

Chương Trình Huấn Luyện Người ĐHTL & HDLT

Thông tin về Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao

Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện

Thông tin về Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

Mục vụ

Tin tiếng việt

Tư vấn