CISAdmin Bài Viết Mới | Thông Báo | Tin tiếng việt 02-05-2024

????THÔNG BÁO ????
Văn phòng Trung Tâm Linh Đạo I Nhã (CIS) ngưng nhận hồ sơ ứng tuyển 2 chương trình:
– Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng và Hướng Dẫn Linh Thao (HLNĐHTL & HDLT), niên khóa: 2024-2025.
– Huấn Luyện Người Huấn Luyện, niên khóa: 2024

????Hồ sơ nào nộp sau ngày thông báo này, Vp CIS sẽ đưa vào danh sách chờ và sẽ liên hệ lại với từng học viên ạ.
????Xin cám ơn quý học viên.