CISAdmin Bài Viết Mới | Linh Thao | Tin tiếng việt 26-09-2020

y muon thien chua la gi

Đoạn lời Chúa trong Tin mừng hôm nay có nói : “Khi ấy, Đức Giêsu gọi nhóm Mười Hai lại,…. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Nhóm Mười Hai quả là may mắn. Không có sự nghi ngờ nào về ý định của Thiên Chúa dành cho họ : “Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Hầu hết chúng ta thì không được may mắn như vậy.
Khi mọi người nói về ý muốn của Thiên Chúa, đôi lúc họ nghĩ rằng tất cả những gì họ cần làm là tìm cho ra hẳn hoi ý của Thiên Chúa là gì. Phân định thánh ý của Thiên Chúa không giống với việc hỏi Ngài rằng chính xác mình cần làm gì để xác định con đường đời của chúng ta.
Ý chí tự do là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa tặng cho chúng ta. Thiên Chúa đã lựa chọn rằng không bao giờ xâm phạm ý chí tự do đó. Phân định thì dẫn ta đến quyết định. Một sự hiểu biết đúng đắn về phân định đưa chúng ta vượt xa hơn việc chỉ tuân lệnh ý của Thiên Chúa như một con rô bốt.
Phân định một cách chân thành là một công cụ tốt. Nó giải thoát một người để họ có thể tham dự một cách nhiệt thành vào công cuộc giúp đỡ xây dựng Nước Thiên Chúa. Đó không phải là thánh ý Thiên Chúa mà những người Kitô hữu luôn tìm kiếm sao ? Giúp sức để mang Nước Thiên Chúa trở nên sống động vào một phần thế giới nhỏ bé mà Chúa dành cho tôi, ngay tại đây ngay lúc này hay sao ?
Làm thế nào mà tính cách của tôi, những khả năng của tôi, những điều tôi lưu tâm hay niềm vui của tôi có thể đưa tôi đến những quyết định tốt cho tôi ? Những quyết định mà sẽ có những tác động tích cực đến những quyết định khác theo thời gian. Những quyết định đúng đắn thì dẫn đến phân định sâu sắc hơn. Và từ sự phân định sâu sắc hơn thì dẫn đến những quyết định khác.
Một quyết định đúng đắn cho chúng ta thấy được rằng ý Thiên Chúa thì không cố định, không đóng khung. Ý Thiên Chúa không phải chỉ là một hành động duy nhất. Một quyết định sẽ dẫn đến nhiều quyết định khác. Việc đưa ý chí tự do cá vị của tôi hiệp thông với tự do của Thiên Chúa cần phải có thời gian, thử thách và sai lầm. Làm như vậy là ý nghĩa sâu xa nhất của việc tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa.
Tác giả: Fr Julio, S.J.

Nguồn bài viết: https://dongten.net/2020/09/23/y-muon-thien-chua-la-gi/