CISAdmin Tư vấn | Tư vấn 20-09-2021

Thưa TS Hoàng Minh Tố Nga, các Chuyên Viên Tư Vấn Tâm Lý, cùng các thân chủ đã cộng tác và đến với Chương Trình Tư Vấn Tâm Lý mùa Dịch Bệnh Covid-19 (CT TVTL Covid-19)

Nhằm góp phần xoa dịu những khó khăn cá nhân và xã hội do đại dịch Covid-19 gây nên, trong thời gian qua, Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ (CIS) đã cộng tác với 1 số Chuyên Viên để tổ chức CT TVTL Covid-19 (từ 01/07 đến 30/09/2021), để giúp đỡ tha nhân vượt qua các khủng hoảng trong thời điểm khó khăn này. Khi vận hành chương trình, Trung Tâm đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ những Chuyên Viên Tư Vấn và thân chủ đã đến với chương trình.

Hết ngày 30/09/2021, CT TVTL Covid-19 sẽ chính thức kết thúc. Trung Tâm xin quý Chuyên Viên Tư Vấn và thân chủ, hoặc kết thúc các buổi tư vấn vào trước 30/09/2021; hoặc tiếp tục các buổi tư vấn sau ngày 30/09/2021, sẽ nằm ngoài Chương Trình của Trung Tâm. Tất cả thông tin quý thân chủ đến với CT TVTL Covid-19, Trung Tâm sẽ giữ bảo mật đúng theo những đòi buộc chuyên môn của xã hội và Giáo Hội.

Trung Tâm chân thành cám ơn TS Hoàng Minh Tố Nga, các Chuyên Viên Tư Vấn Tâm Lý và các thân chủ đã tin tưởng cộng tác và đến với CT TVTL Covid-19 này. Nếu có khủng hoảng, khó khăn nào có thể đến trong tương lai, Trung Tâm sẵn sàng tổ chức, cộng tác với quý Chuyên Gia để thực hiện những chương trình thích ứng nhằm phục vụ xã hội và tha nhân.

Chân thành cảm ơn,

Đắc Lộ, thứ Tư 20/09/2021

LM Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J.,

Giám Đốc Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ