Thành Viên Trung Tâm CIS

Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ.

Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ.

Giám Đốc

|| hnguyenduc@gmail.com

Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ., giám đốc Trung Tâm Linh Đạo I Nhã tọa lạc tại 171 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Cha Hạnh tốt nghiệp đại học Boston, bang Massachusetts, Mỹ, với chuyên môn thạc sĩ về Mục Vụ Gia Đình và Tâm Lý Tư Vấn. Ngài đã từng là phụ tá giám tập của Nhà Tập Dòng Tên Việt Nam năm 2004-2005 và là phụ tá giám đốc huấn luyện Nhà Ứng Sinh năm 2009-2011. Sau đó, ngài được sai về Học Viện Dòng Tên để làm linh hướng cho các thầy học viện và dạy môn đồng hành thiêng liêng.

Năm 2019 khi Trung Tâm Linh Đạo được thiết lập, cha Hạnh là thành viên của Ban Linh Đạo của Tỉnh Dòng Tên được trao trách nhiệm làm Giám đốc Trung Tâm Linh Đạo I Nhã. Hiện nay, ngài tiếp tục dạy học và hướng dẫn linh thao. Ngoài ra, cha Hạnh hướng dẫn các khóa học về đồng hành thiêng liêng và tâm lý trong linh đạo I Nhã tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã (CIS), một số đại chủng viện, và một số học viện của các dòng tu nữ.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tặng, SJ

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tặng, SJ

Trợ Tá

|| tangkefa77@gmail.com

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tặng, SJ. sau 4 năm học thần học căn bản ở trường Loyola School of Theology, Manila, Philippines, rồi chịu chức linh mục năm 2016, và có 2 năm phụ giúp nhà Tập Dòng Tên tại Thủ Đức. Năm 2018, Cha được bề trên gửi đi học chuyên môn về Linh Đạo thánh I Nhã tại trường Jesuit School of Theology ở Berkeley, thuộc Đại Học Santa Clara của Dòng Tên, tại Califonia, USA, tốt nghiệp chương trình STL năm 2020. Hiện tại, Cha Phêrô đang làm việc tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ tại Sài Gòn với vai trò là phụ tá.

Teresa Bùi Thoại Trúc

Admin

GB Phan Hữu Sinh

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Maria Vũ Phương Hồng Yến

Kế Toán