CISAdmin Leadlikejesus 04-12-2022

Lãnh Đạo Là Phục Vụ

“Bất cứ khi nào bạn mưu cầu ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi hoặc sự phát triển của người khác, thì bạn đang đảm nhận vai trò lãnh đạo.” Lãnh Đạo Như Giê-Su

Khách mời: anh Giuse Nguyễn Bình Tuấn Vũ. chị Maria Vũ Thị Kim Oanh ( Tham dự viên khóa Triển Nở 1 ) chia sẻ về :Lãnh đạo là phục vụ.

LINK NGHE BÀI ĐỌC: