CISAdmin Bài Viết Mới | Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao | Tin tiếng việt 13-01-2024

Chăm chú lắng nghe từng lời của người khác – và phân định ý nghĩa thâm sâu hơn của những lời đó – là rất quan trọng đối với những người đồng hành thiêng liêng. Đó là kỹ năng mà các vị ẩn tu nam và nữ ở sa mạc đã khám phá và phát triển vào thế kỷ thứ Tư. Những con người vĩ đại đó của Giáo hội đều biết rằng kỹ năng này không phải là một khả năng tự nhiên mà con người sinh ra vốn có; họ cần phải phát triển nó theo thời gian, dưới sự trợ giúp của các vị hướng dẫn có kinh nghiệm. Tâm lý tư vấn hiện thời ủng hộ những gì mà các vị ẩn tu sa mạc đã hấp thụ từ sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ (CIS) cung cấp cho học viên của chương trình Đồng Hành Thiêng Liêng và Hướng Dẫn Linh Thao các vị hướng dẫn chuyên nghiệp để giúp họ phát triển khả năng rất quan trọng này. Như là một phần của chương trình huấn luyện, mọi người đều được trải nghiệm từ sự chia sẻ uyên bác của vị tiến sĩ Lê Văn Quang, linh mục dòng Tên và cô Nguyễn Phương Mai, MA – hai chuyên gia tư vấn lâm sàng và giáo sư có kinh nghiệm đào tạo từ Pháp. Cả hai đều sinh ra ở Việt Nam, sang Pháp học từ thập niên 1970 và đã ở lại đó. Đây là lần thứ hai họ đến CIS để giảng dạy.

Trong hơn 10 ngày làm việc, cha Quang và cô Phương Mai chia sẻ thông tin hữu ích về kỹ năng nghe và nói một cách ý nghĩa. Họ không chỉ giảng dạy lý thuyết mà còn áp dụng nó thông qua các trải nghiệm thực tế về “lắng nghe sáng tạo”. Hàng ngày, mỗi học viên được thực hành là người nghe để đồng hành với một học viên khác nói, sau đó đảo ngược vai người nói với học viên khác nghe. Những phiên này được thực hiện trước sự quan sát của tất cả mọi người để sau đó đưa ra phản hồi hữu ích. Các phiên được thâu hình để hai người đồng hành này có thể thực sự xem và nghe lại những gì mình đã thực hiện. Nhờ vậy, kỹ năng lắng nghe và nói của các học viên đã tiến triển nhanh chóng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.

Mời các vị chuyên môn từ Pháp, Mỹ, Philippines, v.v.,  để giúp huấn luyện các học viên là một trong những điểm mạnh cốt lõi của các chương trình huấn luyện của CIS.

Video về khóa học: