CISAdmin Bài Viết Mới | Linh Thao | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 04-05-2021

Thông tin khoá:

  • Thời Gian: 22/5  – 31/05/2021.
  • Chi phí đóng góp tiền ăn và vật dụng: 1.700.000 đồng (nếu ai khó khăn về tài chính, xin cho biết).
  • Địa chỉ: Nhà Linh Thao SJ: 32 Ngũ Phúc 3, ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.
  • Khóa kéo dài 8 ngày trọn, bắt đầu từ 16h chiều ngày đầu tiên và kết thúc vào 9h sáng ngày cuối cùng.
  • Những ai muốn tìm hiểu hoặc đăng ký tham dự Linh Thao, xin điền Phiếu đăng ký: Phiếu đăng ký linh thao và gửi về Email: ttlinhdaoinha@gmail.comHoặc liên hệ theo số điện thoại: 0966 77 57 01 – Chị Yến