Thông tin khoá:

  • Thời Gian: 22/5  – 31/05/2021.
  • Chi phí đóng góp tiền ăn và vật dụng: 180.000 đồng/ ngày (nếu ai khó khăn về tài chính, xin cho biết).
  • Chi phí Người Giảng Phòng: Gợi ý 50.000vnđ/ngày
  • Địa chỉ: cộng đoàn Thánh Gia: 32 Ngũ Phúc 3, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.
  • Những ai muốn tìm hiểu hoặc đăng ký tham dự Linh Thao, xin điền Phiếu đăng ký: Phiếu đăng ký linh thao và gửi về Email: ttlinhdaoinha@gmail.comHoặc liên hệ theo số điện thoại: 0966 77 57 01 – Cô Yến