CISAdmin Chưa được phân loại | Leadlikejesus 13-12-2022

Vai trò của thánh Giuse trong mầu nhiệm Nhập Thể

Thánh Giuse là một người rất ít nói và cũng ít được nói đến. Ngay cả trong Mùa Vọng, chúng ta nói nhiều đến những nhân vật khác Isaia, Gioan Tẩy Giả, Đức Maria, nhưng hình như chúng ta thường ít chú ý đến vai trò của thánh Giuse. May mắn năm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mở năm thánh Giuse để nói về Ngài và để học hỏi nơi Ngài.

Radio Triển Nở Kỳ 17: Vai trò của thánh Giuse trong mầu nhiệm Nhập Thể

LINK NGHE BÀI ĐỌC: