CISAdmin Tư vấn | Tư vấn 04-07-2021

Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ (CIS)

THÔNG BÁO

  • Trung tâm liên kết với 7 – 8 chuyên viên tâm lý (có vị có đức tin Công Giáo)
  • Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Tâm Lý (được sự hỗ trợ chuyên môn của ts. Tâm lý Hoàng Minh Tố Nga) sẵn lòng tư vấn, trợ giúp những ai đang gặp khó khăn thuộc cá nhân hoặc gia đình
  • Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các chuyên viên sẽ tư vấn cho quý vị qua ứng dụng ZOOM
  • Thù lao (tượng trưng): 100,000vnđ/lần/50 phút. Tiền thù lao sẽ được dùng vào quỹ học bổng và việc thiện nguyện xã hội của Trung Tâm.
  • Cách đăng ký tư vấn:
    • Xin điềm thông tin tại:
    • Gọi điện thoại cho Quốc: 070 4188580 (giờ hành chính để được hướng dẫn dăng ký)

Tất cả thông tin của quý vị gửi đến với Trung Tâm và nội dung trao đổi giữa quý vị với chuyên viên đều được bảo mật theo đúng nguyên tắc đạo đức chuyên môn của xã hội và giáo hội Công Giáo.

Trân trọng

Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ