CISAdmin Bài Viết Mới | Linh Thao | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 29-12-2020

Cộng đoàn Thánh Gia – Dòng Tên sẽ tổ chức các khóa Linh Thao, tiếp nhận mọi người khao khát gặp gỡ Chúa, nhằm canh tân đời sống, phân định ơn gọi, hiểu biết, yêu mến và bước theo Chúa hơn trong ơn gọi của mình.

Thông tin chung các khoá:

  • Chi phí đóng góp tiền ăn và vật dụng:

– Cộng đoàn Thánh Gia: 1.200.000 đồng(nếu ai khó khăn về tài chính, xin cho biết).

– Nhà Linh Thao SJ: 1.700.000 đồng(nếu ai khó khăn về tài chính, xin cho biết).

  • Ngoài ra, người tham dự khóa Linh Thao còn được mời gọi giúp đỡ người đồng hành thiêng liêng, tùy theo tự do, hoàn cảnh và lòng hảo tâm của mình.
  • Địa chỉ Cộng đoàn Thánh Gia: 651 Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.
  • Địa chỉ  Nhà Linh Thao SJ: 32 Ngũ Phúc 3, ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.
  • Phụ trách các khóa Linh Thao: Lm. Phêrô Nguyễn Bá Tinh, SJ.

Những ai muốn tìm hiểu hoặc đăng ký tham dự Linh Thao, xin điền Phiếu đăng ký: Phiếu đăng ký linh thao và gửi về Email: ttlinhdaoinha@gmail.com

Hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0966 77 57 01 – Chị Yến

Sau đây là các khóa Linh Thao. Mỗi khóa kéo dài 8 ngày trọn, bắt đầu từ 16h chiều ngày đầu tiên và kết thúc vào 9h sáng ngày cuối cùng.

Thời gian Nơi chốn
Khóa 1: 28/12 – 5/01/2021 Cộng Đoàn Thánh Gia
Khóa 2: 21/02 – 02/03/2021 Nhà Linh Thao SJ
Khóa 3: 15/03 – 24/03/2021 Cộng Đoàn Thánh Gia
Khóa 4: 11/04 – 20/04/2021 Cộng Đoàn Thánh Gia
Khóa 5: 01/05 – 10/05/2021 Cộng Đoàn Thánh Gia
Khóa 6: 22/5  – 31/05/2021 Nhà Linh Thao SJ
Khóa 7: 21/6  – 30/06/2021 Nhà Linh Thao SJ
Khóa 8: 01/07 – 10/07/2021 Cộng Đoàn Thánh Gia
Khóa 9: 31/7 – 09/08/2021 Cộng Đoàn Thánh Gia
Khóa 10: 01/09 – 10/09/2021 Cộng Đoàn Thánh Gia
Khóa 11: 04/10 – 13/10/2021 Cộng Đoàn Thánh Gia
Khóa 12: 01/11 – 10/11/2021 Cộng Đoàn Thánh Gia
Khóa 13: 09/12 – 18/12/2021 Cộng Đoàn Thánh Gia