Linh Thao

Từ chiêm ngắm đến biến đổi

“Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán” (Mt 7,1). Thật giản dị khi nghĩ rằng hành vi tinh tế nhất của tình yêu không phải là phục vụ mà là chiêm ngắm, là nhìn xem. Khi phục vụ con người, bạn chỉ giúp đỡ, hỗ trợ, an ủi, làm giảm bớt đau khổ. Nhưng […]

Khóa Linh Thao 30 Ngày tại Ngũ Phúc Hố Nai

Lưu Ý: Khóa Linh Thao này chỉ dành cho tu sĩ và chỉ nhận thêm 7 người. Người hướng dẫn: Linh mục Nguyễn Văn Lộc, S.J Thời gian: 05/09/2020 – 08/10/2020 Địa điểm: Nhà Linh Thao Ngũ Phúc Dòng Tên, Gx Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai Chi phí: 230.000đ/ngày/người tham dự Ngày […]

Linh đạo là gì? Linh đạo I Nhã?

Linh Đạo là điều gì đó vừa gần gũi vừa cá vị. Linh Đạo thường đến với chúng ta ngang qua gia đình, truyền thống và kinh nghiệm của chính mỗi người. Linh Đạo phản chiếu niềm tin và giá trị thẳm sâu của chính chúng ta. Nó tác động đến những mối tương quan […]