Canh Tân Cộng Đoàn Huynh Đệ và Quyền Bính Phục Vụ Trong Đời Tu

Những căng thẳng trong tương quan vâng phục, khó nghèo và cộng đoàn đang làm kiệt quệ đời sống tu dòng. Nguyên nhân sâu xa đến từ việc nhiều dòng tu hôm nay chưa sống theo các định hướng canh tân của Huấn quyền, mà vẫn rập khuôn theo nếp sống Tiền Công Đồng: nặng về kỷ luật và tu đức; coi trọng công việc – dù là công việc phục vụ – hơn chiều kích dâng hiến; điều hành theo cơ cấu phẩm trật hơn đức ái huynh đệ; thiếu tôn trọng các quyền và nhu cầu chính đáng của nhân vị, đó là chưa kể đến sự lạm dụng quyền bính, lạm dụng “lương tâm” từ người nắm quyền.  

“Rượu mới, phải có bình mới!” (2017). Đó là mệnh lệnh từ Chúa Giêsu, được văn kiện mới nhất của Bộ Đời sống Thánh hiến lập lại, đòi phải tổ chức lại đời tu theo sát tinh thần Tin Mừng và canh tân các mối tương quan nhân vị. Trong viễn cảnh canh tân ấy, khóa học này giúp đào sâu ba khía cạnh: Mối tương quan quân bình và lành mạnh giữa cá nhân và tập thể theo Xã hội học và Tâm lý; Đào sâu các chỉ dẫn thực hành về cách tổ chức đời sống chung, cũng như cách thi hành quyền bính và vâng phục theo Giáo Luật (1983) và ba huấn thị chuyên biệt: Đời sống huynh đệ cộng đoàn (1994), Sự phục vụ của quyền bính và vâng phục (2008), “Rượu mới, phải có bình mới” (2017); cuối cùng là phụ lục về một số thực hành thiêng liêng và năng động nhóm nhằm giúp xây dựng và củng cố cộng đoàn.

Yêu cầu đối tượng: Khoá học này dành riêng cho Linh mục, Tu sĩ nam nữ

Linh mục Micae Trương Thanh Tùng, SJ. tốt nghiệp cao học (Master of Arts) chuyên ngành thần học Kinh Thánh và cử nhân tâm lý tại đại học St. Paul, Ottawa, Canada. Tu Nghiệp 1 năm về Linh Hướng và Hướng Dẫn Linh Thao tại Trung Tâm Nghiên Cứu Linh Đạo Villa Manrèse, Quebec, Canada. Ngài hiện là giáo sư giảng dạy Kinh Thánh, tâm lý học và là thành viên thuộc Văn Phòng Linh Đạo I Nhã, Dòng Tên Việt Nam.

Những căng thẳng trong tương quan vâng phục, khó nghèo và cộng đoàn đang làm kiệt quệ đời sống tu dòng. Nguyên nhân sâu xa đến từ việc nhiều dòng tu hôm nay chưa sống theo các định hướng canh tân của Huấn quyền, mà vẫn rập khuôn theo nếp sống Tiền Công Đồng: nặng về kỷ luật và tu đức; coi trọng công việc – dù là công việc phục vụ – hơn chiều kích dâng hiến; điều hành theo cơ cấu phẩm trật hơn đức ái huynh đệ; thiếu tôn trọng các quyền và nhu cầu chính đáng của nhân vị, đó là chưa kể đến sự lạm dụng quyền bính, lạm dụng “lương tâm” từ người nắm quyền.  

“Rượu mới, phải có bình mới!” (2017). Đó là mệnh lệnh từ Chúa Giêsu, được văn kiện mới nhất của Bộ Đời sống Thánh hiến lập lại, đòi phải tổ chức lại đời tu theo sát tinh thần Tin Mừng và canh tân các mối tương quan nhân vị. Trong viễn cảnh canh tân ấy, khóa học này giúp đào sâu ba khía cạnh: Mối tương quan quân bình và lành mạnh giữa cá nhân và tập thể theo Xã hội học và Tâm lý; Đào sâu các chỉ dẫn thực hành về cách tổ chức đời sống chung, cũng như cách thi hành quyền bính và vâng phục theo Giáo Luật (1983) và ba huấn thị chuyên biệt: Đời sống huynh đệ cộng đoàn (1994), Sự phục vụ của quyền bính và vâng phục (2008), “Rượu mới, phải có bình mới” (2017); cuối cùng là phụ lục về một số thực hành thiêng liêng và năng động nhóm nhằm giúp xây dựng và củng cố cộng đoàn.

Yêu cầu đối tượng: Khoá học này dành riêng cho Linh mục, Tu sĩ nam nữ

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J