CISAdmin Bài Viết Mới | Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao | Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 07-09-2023

Sáng thứ ba, 05/09, Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ (CIS) – Tỉnh Dòng Tên Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai Giảng cho niên khoá mới 2023-2024 tại Nhà Linh Thao Pierre Favre, Hố Nai. Cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ., giám đốc CIS, cùng với cha phụ tá và ban nhân viên của Trung Tâm Linh Đạo I Nhã (CIS) đã đón tiếp Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám Mục Gp. Xuân Lộc,  Đức Cha Giuse Trần Văn Toản – Giám Mục Gp. Long Xuyên, cùng toàn thể quý Bề Trên của các Hội Dòng đã cử các học viên tới tham dự 2 chương trình Huấn Luyện.

Cha Hạnh đã giới thiệu về 2 chương trình: Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng và Hướng Dẫn Linh Thao (HLNĐHTL & HDLT), khoá thứ 4 và vận hành trong vòng 7.5 tháng; chương trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện (HLNHL), khoá thứ 2 và vận hành trong vòng 3.5 tháng. Sau đó, cha Julio Giulietti đã đưa ra một số nhận xét về mục đích của mỗi chương trình.

Về số lượng, có 18 học viên tham dự chương trình HLNĐHTL & HDLT20 học viên tham dự chương trình HLNHL. Họ đến từ các tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam và sẽ sinh sống tại Sài Gòn để thuận tiện trong suốt quá trình học. Các học viên đã được chọn từ Đức Giám Mục hoặc Bề Trên của họ, và trải qua quá trình tuyển chọn và ứng tuyển chuyên sâu. Hàng năm có một số giáo dân tham dự chương trình HLNĐHTL & HDLT.

Các học viên chương trình HLNĐHTL & HDLT bắt đầu khoá Linh Thao 10 Ngày tại Nhà Linh Thao Ngũ Phúc -Hố Nai. Còn chương trình HLNHL bắt đầu buổi giới thiệu và định hướng của khoá tại CIS vào ngày tiếp theo sau buổi khai giảng.

Một vài hình ảnh và video buổi Lễ khai giảng: