CISAdmin Bài Viết Mới | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 06-07-2020

Khóa học: Lời Chúa & Hồi Tâm: Sư Phạm Cầu Nguyện Linh Thao Theo Thánh I Nhã

Giảng Viên: Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.J


Giới Thiệu:

Sư Phạm Linh Thao theo Thánh I Nhã là “dọn mình và chuẩn bị linh hồn để xa bỏ những quyến luyến lệch lạc và sau đó tìm ý Thiên Chúa trong cách xếp đặt cuộc sống để mưu ích cho linh hồn mình”.

Với khóa học này, học viên sẽ tìm hiểu và đạt được những yêu cầu:

  • Đọc và tìm hiểu chi tiết tiến trình của 1 bài Linh Thao cụ thể (thực hành).
  • Được mời gọi nhận ra tiến trình này trong một ngày Linh Thao, trong cả hành trình Linh Thao và trong đời sống thường nhật.

Thông Tin Giảng Viên:

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.J tốt nghiệp chương trình Cao Học Thần Học (STL) chuyên nghành Linh Đạo và cử nhân Thần học Thiêng liêng chuyên nghành Thánh vịnh tại Pháp. Ngài hiện là thành viên thuộc văn phòng Linh Đạo I Nhã và là thành viên thường trực giúp linh thao cho các khóa linh thao trong Dòng.


Thời gian: Thứ 2, 06/01/2020 đến Thứ 5, 09/01/2020

Thời lượng: 12 tiết (8:00-11:00 mỗi sáng)

Địa điểm: Phòng Học số 1 CIS – 171 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Số lượng tối đa: 90 người

Hạn chót đăng ký: 02/01/2020 (Trung Tâm sẽ đóng đăng ký trước thời hạn nếu đủ số lượng học viên).

Học phí: 350.000đ (không kể tài liệu)

Link đăng ký: https://forms.gle/8xC3kUthfMoCinav7