CISAdmin Bài Viết Mới | Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 04-04-2023

Kính thưa: Quý Bề Trên, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Anh Chị Em thành viên các Tu Đoàn và Tu Hội, cùng tất cả Anh Chị Em.

Theo mong đợi của nhiều bề trên các dòng Tu, Tu Hội, và một số vị Giám Mục Giáo Phận, Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ bắt đầu tuyển sinh khoá 1 Chương trình Thường Huấn cho Người Có Trách Nhiệm Huấn Luyện những Tu Sĩ Trẻ (A Program of Continuing Formation for Those Reponsible for the Formation of Young Religious) (xin viết ngắn thành: Chương Trình Huấn Luyện cho Người Huấn Luyện). Chương trình góp phần vào sứ mạng quan trọng đối với Giáo Hội Việt Nam nhằm “Huấn Luyện Những Người Huấn Luyện.” Người huấn luyện rất quan trọng trong việc thăng tiến những tu sĩ và linh mục, là những người sẽ trực tiếp đáp ứng những nhu cầu mục vụ của Dân Thiên Chúa.

Điều Kiện Tham Dự:

 • Tuổi Tác: các ứng viên tham dự chương trình cần trên 38 tuổi, đã từng phục vụ sứ mạng Huấn Luyện ít nhất 3 năm.
 • Kiến Thức: có kiến thức về Thần Học Thiêng Liêng, Tâm Lý ở mức độ căn bản và sẵn sàng theo học những khóa bổ túc nếu như được yêu cầu.
 • Học Vấn: đã tốt nghiệp 4 năm Đại Học, có khả năng nghe, đọc, hiểu tiếng Anh (điều kiện này không bắt buộc).
 • Số Lượng: tối đa 18 người (lý tưởng là 50 % nam, 50 % nữ) cho mỗi niên khóa.

Thành Phần:

 • Linh Mục Giáo Phận: cần được Đức Giám Mục cho phép và viết giấy giới thiệu.
 • Tu Sĩ (Tu Hội hay Dòng Tu): cần được bề trên có thẩm quyền cho phép và viết giấy giới thiệu.

Thời Lượng:

 • Thời lượng: chương trình kéo dài 3 tháng rưỡi, từ tháng 09 đến giữa tháng 12 hằng năm, gồm:
 • Khoảng 35 buổi học hỏi, chuyên đề, thảo luận.
 • 2 ngày Picnic gồm Ban Tổ Chức và tham dự viên.
 • Khóa Linh Thao 8 Ngày – Ngày Kết Chương Trình: đầu tháng 12.

Hồ Sơ:

 • Điền thông tin cá nhân vào mẫu: https://trungtamlinhdaoinhadaclo.com/phieu-thong-tin-ung-vien-hlnhl
 • 1 đơn viết tay của tham dự viên xin tham dự chương trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện.
 • Một bài chia sẻ cá nhân (khoảng 1 trang A 4 về “bản thân, ơn gọi thao thức cá nhân về sứ mạng Huấn Luyện này.)
 • Giấy Giới Thiệu của giám mục giáo phận (nếu là linh mục giáo phận). Giấy Giới Thiệu của bề trên thẩm quyền (nếu là tu sĩ dòng tu).
 • 2 hình thẻ 3×4 không chụp quá 1 năm trước ngày làm hồ sơ
+ Nhận hồ sơ: bắt đầu tháng 04/2023 đến 30/06/2023
+ Phỏng vấn ứng viên: cuối tháng 7 – 8/2023
+ Thông báo mời tham gia chương trình: tháng 08/2023

Chi tiết về chương trình, xin xem tại đây: https://trungtamlinhdaoinhadaclo.com/chuong-trinh-thuong-huan-cho-nguoi-co-trach-nhiem-huan-luyen-nhung-tu-si-tre-huan-luyen-danh-cho-nguoi-huan-luyen