CISAdmin Bài Viết Mới | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 31-07-2020

Kính gửi Quý học viên,

Thực hiện yêu cầu của UBND TP HCM, từ 0h ngày 31/7/2020, tạm dừng các sinh hoạt hội họp tụ tập từ 30 người trở lên và nhiều hoạt động/yêu cầu khác do tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19. Trung tâm linh đạo I Nhã sẽ TẠM HOÃN các môn học từ 01/08 cho tới khi có thông báo mới nhất.

Trung tâm xin lỗi Quý học viên vì sự cố bất khả kháng này và mong Quý học viên thông cảm trước tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Trung tâm xin cảm ơn!