CISAdmin Bài Viết Mới | Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 29-06-2023

Kính gửi: Quý Bề Trên, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Anh Chị Em thành viên các Tu Đoàn và Tu Hội, cùng tất cả Anh Chị Em.

Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ hiện đã nhận đủ số lượng học viên cho Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện niên khóa 2023. Do đó, Văn phòng sẽ ngưng nhận hồ sơ đăng ký cho năm học 2023.

Quý Học Viên nếu muốn đăng ký giữ chỗ cho niên khóa 2024, xin vui lòng liên hệ Văn phòng Trung Tâm Linh Đạo I Nhã.

Xin cảm ơn Quý Học Viên

Văn phòng kính báo