CISAdmin Bài Viết Mới | CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN | Tin tiếng việt 10-11-2020

Thứ Bảy 31/10/2020 vừa qua, Nhóm Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân Saigon chính thức được giáo quyền chuẩn nhận sau 8 năm phục vụ các gia đình. Trong Thánh Lễ Tạ Ơn và nhận Quy Chế tại Trung Tâm Mục Vụ, có Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, linh hướng Nhóm, và cha Giuse Hoàng Ngọc Dũng, linh hướng Phòng Tham Vấn cùng đồng tế.

Thêm vào đó, ban đại diện Cộng đoàn Bác Ái Cao Thái, các anh chị em Nhóm Billings, Nhóm Tham Vấn, Nhóm Chuyên Đề Giáo Dục, và Nhóm Triển Nở cũng đến hiệp thông trong tình liên kết. Nhất là các anh chị em Team Gia Lai, Team Đà Nẵng, và anh chị em hải ngoại thuộc Team Sài Gòn và Team Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân tại Hoa kỳ cũng hiệp thông lời cầu nguyện. Bắt đầu từ hôm nay, Nhóm Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân Saigon chính thức trực thuộc Ban Mục Vụ Gia Đình, Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Sự hiện diện của Đức Cha và quý Cha đồng tế, cùng với anh chị em giáo dân với nhiều sứ mạng khác nhau trong việc mục vụ gia đình cho thấy một sự liên kết chặc chẽ và hiệp nhất trong Giáo hội. Sự hiệp nhất này nhằm một ích lợi duy nhất là giúp các gia đình sống hạnh phúc và yêu thương nhau theo ơn gọi hôn nhân mà Thiên Chúa tặng ban. Ước mong các anh chị Nhóm Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân Saigon sẽ mạnh mẽ và tin tưởng hơn nữa trong sứ mạng của mình, bởi vì trên con đường phục vụ luôn có anh chị em mình, có Giáo Hội đồng hành, nhất là Thiên Chúa luôn hiện diện với chúng ta.

Xem tất cả những hình ảnh tại buổi Lễ: https://photos.app.goo.gl/1uzpa3hNJMhXKZU79