CISAdmin Leadlikejesus 08-11-2021

CON CÁI CỦA ANH CHỊ CÓ THÓI QUEN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI LÀNH MẠNH KHÔNG?

Ngày nay, sức khỏe tinh thần của con cái chúng ta dường như gắn liền với hai từ: số lượt thích và số người theo dõi trên các trang mạng xã hội. Anh chị hãy học cách để tiếp cận những thói quen của con trẻ và cách sử dụng điện thoại của chúng.

Link nghe bài đọc:

con_cai_cua_anh_chi_co_thoi_quen_su_dung_dt_lanh_manh_khong_1


con_cai_cua_anh_chi_co_thoi_quen_su_dung_dt_lanh_manh_khong_2


con_cai_cua_anh_chi_co_thoi_quen_su_dung_dt_lanh_manh_khong_3


con_cai_cua_anh_chi_co_thoi_quen_su_dung_dt_lanh_manh_khong_4