CISAdmin Leadlikejesus 24-10-2021

TRƯỚC KHỦNG HOẢNG GIA ĐÌNH HÃY  VỮNG LÒNG BÊN NHAU

Những quyết định của anh chị hôm nay có thể chuẩn bị cho anh chị đối diện với những khủng hoảng tương lai.

Link nghe bài đọc:

FAMILY-CRISIS-CONTINUE-HOLDING-ON-TO-EACH-OTHER_VN