CISAdmin Leadlikejesus 24-10-2021

CÁC ÔNG BỐ CÓ THỂ GIÚP CÁC CON THĂNG TIẾN BẰNG CÁCH NÀO?

“Khi người cha quan tâm đến con cái mình, họ sẽ xây dựng mối tương quan, qua đó khuyến khích sự phát triển lành mạnh của con cái.”

 

Link nghe bài đọc: