CISAdmin Leadlikejesus 19-12-2021

NHỮNG HOẠT ĐỘNG VỪA VUI VẺ VỪA THỂ HIỆN ĐỨC TIN TRONG DỊP

MỪNG LỄ GIÁNG SINH

Hãy tận hưởng những hoạt động đơn giản vừa vui vẻ vừa thể hiện đức tin và có thể giúp gia đình anh chị xích lại

gần nhau hơn trong mùa Giáng sinh này.

Cụm từ “danh sách các hoạt động cho Giáng Sinh trong gia đình” có thôi thúc anh, chị không? Hay kế hoạch tạo ra các hoạt động vừa vui vẻ vừa thể hiện đức tin nghe có vẻ quá sức đối với anh, chị không? Để tạo ra những kỷ niệm khó phai thì cần thực hiện nhiều hoạt động và phần lớn những kỷ niệm đó do thì cần sự đầu tư nghiêm túc. Vì vậy, anh chị có nghĩ là, “Có đáng để tổ chức những hoạt động đó không?’’

LINK NGHE BÀI ĐỌC: