CISAdmin Leadlikejesus 08-12-2021

CON CÁI ANH CHỊ CÓ THỂ THỂ HIỆN ĐỨC TIN NƠI TRƯỜNG HỌC KHÔNG?

Chắc hẳn anh chị cũng biết phần lớn học sinh có ít nhất sáu giờ trên trường mỗi ngày? Một khoảng thời gian khá dài và điều đó nói lên một thách thức đặc biệt đối với những học sinh có đức tin Kitô giáo khi mà trong khoảng thời gian đó các con hiện diện trong một môi trường khác, hoặc thậm chí trái ngược, với những gì các con được học ở nhà và ở nhà thờ.

LINK NGHE BÀI ĐỌC: