CISAdmin Leadlikejesus 21-11-2021

HÔN NHÂN HẠNH PHÚC TRÊN NỀN TẢNG TÌNH BẠN SÂU SẮC

Những phẩm chất như sự tử tế, trung thực, đồng cảm, trung tín và tin tưởng là những quà tặng mà vợ, chồng dành cho nhau. Tình bạn nền tảng này củng cố hạnh phúc trong suốt cuộc sống hôn nhân.

LINK NGHE BÀI ĐỌC: