CISAdmin Leadlikejesus 23-07-2022

Các Hoạt Động Trong Mùa Hè 2022 Dành Cho Thiếu Nhi Tập Trung Vào Đức Tin,

Niềm Vui Và Gia Đình.

Hãy khám phá các hoạt động vui vẻ và thân thiện với đức tin mà gia đình bạn có thể làm cùng nhau để khuyến khích các con bước đi cùng Chúa Giê-su.

LINK NGHE BÀI ĐỌC: