CISAdmin Leadlikejesus 21-05-2022

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP CON CÁI Ở ĐỘ TUỔI THÀNH NIÊN

ĐỐI MẶT VỚI LO ÂU VÀ TRẦM CẢM

Bn li khuyên dành cho cha m v cách giúp con cái độ tui thành niên đối mt vi lo âu và trm cm. Khi con cái ca anh ch phi đối mt vi nhng thách thc, hãy luôn sn sàng để giúp các con.

LINK NGHE BÀI ĐỌC:

lam_the_nao_de_giup_con_cai_o_do_tuoi_thanh_nien_doi_mat_voi_lo_au_va_tram_cam_1

lam_the_nao_de_giup_con_cai_o_do_tuoi_thanh_nien_doi_mat_voi_lo_au_va_tram_cam_2


lam_the_nao_de_giup_con_cai_o_do_tuoi_thanh_nien_doi_mat_voi_lo_au_va_tram_cam_3


lam_the_nao_de_giup_con_cai_o_do_tuoi_thanh_nien_doi_mat_voi_lo_au_va_tram_cam_4


lam_the_nao_de_giup_con_cai_o_do_tuoi_thanh_nien_doi_mat_voi_lo_au_va_tram_cam_5