Phiếu thông tin ứng viên

Tham dự chương trình huấn luyện người đồng hành thiêng liêng

và Hướng dẫn linh thao 2020-2021

avatar
(Cao đẳng / Đại học / Thạc Sĩ / Tiến Sĩ)
Nói
Nghe
Đọc
Viết

Bạn là ai ?

- Quý học viên chỉ nhập phần thông tin mình thuộc về. (ví dụ: Nếu là Giáo Dân thì chỉ nhập phần Giáo Dân, không nhập 2 phần còn lại)

Nếu là giáo dân

Nếu là linh mục, Tu sĩ nam nữ

(Dòng, Tu Đoàn, Tu Hội)
(Phó Tế, Linh Mục)

Nếu là linh mục Địa phận

Đã từng tham dự khóa linh thao