Phiếu thông tin ứng viên

Tham dự chương trình huấn luyện người đồng hành thiêng liêng

và Hướng dẫn linh thao 2020-2021

avatar
(Cao đẳng / Đại học / Thạc Sĩ / Tiến Sĩ)
Nói
Nghe
Đọc
Viết

Bạn là ai ?

Nếu là giáo dân, xin nhập thông tin bên dưới

Nếu là linh mục, Tu sĩ nam nữ, xin nhập thông tin bên dưới

(Dòng, Tu Đoàn, Tu Hội)
(Phó Tế, Linh Mục)

Nếu là linh mục Địa phận, xin nhập thông tin bên dưới

Đã từng tham dự khóa linh thao