Huấn luyện & chuyên đề

Thông tin các khoá học tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

Giảng viên

Tiến sĩ Hoàng Minh Tố Nga

Hạn đăng ký Hết hạn đăng ký
Giảng viên

Tiến sĩ Hoàng Minh Tố Nga

Hạn đăng ký Hết hạn đăng ký
Giảng viên

Linh Mục Julio Giulietti, SJ

Hạn đăng ký Hết hạn đăng ký
Giảng viên

Linh Mục Julio Giulietti, SJ

Hạn đăng ký Hết hạn đăng ký

Sự kiện sắp diễn ra :

Không có sự kiện

Chương Trình Huấn Luyện Người ĐHTL & HDLT

Thông tin về Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao

Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện

Thông tin về Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

Mục vụ

Tin tiếng việt

Tư vấn