CISAdmin Bài Viết Mới | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 23-12-2023

Trong niềm hân hoan Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế làm người, Trung Tâm Linh Đạo I Nhã (CIS) kính chúc Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Giáo Sư, Quý Ân Nhân và Quý Học Viên một mùa Giáng Sinh An Lành, Thánh Đức và một Năm Mới bình an, hạnh phúc.