• Giảng Viên: Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J
  • Thời Lượng: Từ 12/10/2020 đến 16/10/2020

Môn học cung cấp cho học viên những nguyên tắc đạo đức căn bản trong việc đồng hành thiêng liêng.