CISAdmin Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao 10-01-2021
  • Giảng Viên: linh mục Phạm Trung Hưng, S.J (US)
  • Thời Lượng: 40 tiết, Từ 2/11/2020 đến 25/11/2020
  • Hình thức học: học online qua Zoom

Mục đích: Khoá học cung cấp những thông tin sau:

  1. Nhận ra những năng động thần học của linh đạo I-Nhã bắt nguồn từ cuốn Hồi Ký Tự Thuật (tiểu sử, đời sống), rồi sang cuốn Linh Thao của Thánh I-Nhã, đặc biệt chú trọng về đối thoại thiêng liêng, phân định cá nhân cũng như phân định cộng đoàn.
  2. Tích hợp những năng động thần học này qua kinh nghiệm cá nhân, cầu nguyện, sự tăng triển trong đời sống tâm linh cũng như tiềm năng lãnh đạo theo linh đạo I-Nhã.
  3. Áp dụng những năng động thần học này vào những chương trình mục vụ, sứ mệnh, chẳng hạn như dạy và hướng dẫn Linh Thao (trong các sứ vụ của SEEDs, MRW, Lightworks, YAM, LTTCS, v.v..)
  4. Nuôi dưỡng lòng biết ơn và cảm mến sâu xa về Linh Thao cũng như Linh Đạo Inhã.