CISAdmin Bài Viết Mới | Linh Thao | Tin tiếng việt 06-07-2020

Linh Đạo là điều gì đó vừa gần gũi vừa cá vị. Linh Đạo thường đến với chúng ta ngang qua gia đình, truyền thống và kinh nghiệm của chính mỗi người. Linh Đạo phản chiếu niềm tin và giá trị thẳm sâu của chính chúng ta. Nó tác động đến những mối tương quan của chúng ta với bản thân, tha nhân, thế giới và Thiên Chúa. Hơn nữa, Linh Đạo là quá trình lớn lên hướng đến tính bản chân của con người trong mối tương quan với bản thân, tha nhân và Thiên Chúa. Vì thế, ngang qua Linh Đạo mà Ba Ngôi ngự trong thiên nhiên.

Linh Đạo của chúng ta là điều gì đó mà chúng ta mang vào cuộc sống cụ thể cách cá vị; Đó là công việc, những người láng giềng và môi trường rộng lớn xung quanh chúng ta.

Linh Đạo là cách chúng ta sống. Đời sống Linh Đạo không là đời sống phía sau hay đời sống vượt trên cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không, đời sống Linh Đạo chỉ thật sự có khi sống giữa những đau khổ, niềm vui và sự chán chường của thế giới, ở đây và ngay lúc này, khi chúng ta kinh nghiệm về nó.

“Nền Linh Đạo đích thực là tình yêu bước xuống hướng về tha nhân” Thánh Têrêsa Avila

Nền Linh Đạo rộng hơn bất kỳ một tôn giáo hay hệ thống tín ngưỡng nào. Nó đại diện cho những gì là tinh túy của cuộc sống cách cá vị. Trong bối cảnh Kitô giáo, có những nền truyền thống có thể giúp chúng ta hướng tới mối tương quan chiều sâu với Thiên Chúa, tha nhân và chính chúng ta. Đây là một vài chỉ dẫn mà tính Linh Đạo có thể được thấy trong:

    • Truyền thống các Ẩn Sĩ sa mạc.
    • Truyền thống dòng Biển Đức.
    • Truyền thống dòng Camêlô đặc biệt thánh Têrêsa Avila và thánh Gioan Thánh Giá.
    • Con đường Giêsu hữu của Thánh I Nhã.

Như trình bày trong tập sách của ngài về Linh Thao, truyền thống Linh Đạo của thánh I Nhã muốn giúp con người có được tự do nội tâm để họ có thể chọn lựa cuộc sống của mình theo lời mời gọi của Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Linh thao dùng như cách thức để con người sống chân thực hơn trong mối tương quan với Chúa Giêsu Nazareth và giúp con người thoát khỏi lối suy nghĩ hay hành vi khiến họ bị tù túng. Do đó, Linh Đạo của thánh I Nhã được đặt trong bối cảnh của người tự do lớn lên trong một cuộc sống tràn đầy hơn; cuộc sống ấy phản ánh những giá trị của Đấng Phục sinh – là Đức Giêsu Kitô.

Trọng tâm chính của Linh Đạo của thánh I Nhã là kinh nghiệm cầu nguyện và mối tương quan cách cá vị với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Điểm chính của thánh I Nhã là Thiên Chúa chủ động và sẵn sàng với những thao viên lớn lên trong thái độ thích hợp về ý thức bản thân, khả năng nói về kinh nghiệm bản thân và sự mở lòng để cho Thiên Chúa bước vào cuộc sống của chính thao viên (Lt. 15).

Ngang qua bốn tuần, thực tế là bốn năng động, Linh thao của thánh I Nhã dẫn dắt thao viên đến chính kinh nghiệm con người của họ, tiến đến gần hơn tình bạn với Chúa Kitô Phục sinh và cam kết sống con đường giúp Vương quốc của Thiên Chúa trở nên sống động hơn mỗi ngày.

Kết thúc các bài tập Linh thao là việc nhận thức được rằng con người được Thiên Chúa chủ động mời gọi bước vào hành vi chữa lành trong thế giới của Ngài.