CISAdmin Bài Viết Mới | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 09-11-2023

Xin giới thiệu đến quý học viên Bộ Lịch Treo Tường 2024 do CIS phát hành.

Năm nay, CIS chọn hình ảnh chủ đạo với chủ đề: Các Thánh được ảnh hưởng bởi Linh Đạo I Nhã.

Để đăng ký lịch, xin vui lòng điền thông tin ở form sau: https://forms.gle/NrpqHP9pGth7uJQ8A