CISAdmin Bài Viết Mới | Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao | Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 08-09-2022

Vào lúc 8h30 sáng ngày 06/09/2022 tại Nhà Linh Thao Pierre Favre – 32 Ngũ Phúc 3, Hố Nai, Đồng Nai, Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ (CIS) đã tổ chức chương trình Lễ Khai Giảng dành cho 2 chương trình Huấn Luyện, niên khóa: 2022-2023. CIS chào đón:

  • Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Gp Phú Cường
  • Đức Cha Giuse Trần Văn Toản – Gp. Long Xuyên
  • Quý bề trên các Hội Dòng Nam/Nữ
  • Quý Cựu học viên các niên khóa 2009 – 2021 và cùng toàn thể 23 học viên trong niên khóa mới

Khởi đầu phần thứ nhất của buổi khai giảng, Cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J. dâng lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho các thành phần tham dự. Tiếp đến, cha giới thiệu về thành phần tham dự, trình bày khái quát 2 chương trình: Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao (HLNĐHTL & HDLT) và chương trình: Huấn Luyện Người Huấn Luyện (HLNHL) để mọi người được biết về những gì các học viên sẽ trải qua trong suốt khóa học.

Phần thứ hai là Thánh Lễ Khai Giảng. Cùng đồng tế với 2 Đức Cha là quý Cha bề trên trong dòng, các Cha tham dự chương trình Huấn Luyện. Trong niềm vui hân hoan của ngày lễ khai giảng, mọi người quy tụ trong Nhà Nguyện để cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân, cảm tạ vì biết bao hồng ân Người tuôn đổ trên chúng ta.

Và sau buổi khai giảng kết thúc với bữa ăn thân mật thấm đượm tình huynh đệ, thầy trò.