Tư Vấn Tâm Lý 2

ChaNghi

Giảng viên

Hết thời hạn đăng ký

 • Thời lượng : Chưa cập nhật ...
 • Học phí : Chưa cập nhật ...
 • Hạn đăng ký : 01/04/2021
 • Địa điểm : Chưa cập nhật ...
 • Thời gian :
    Bắt đầu : Chưa cập nhật ...
    Kết thúc : Chưa cập nhật ...
 • Mô tả khoá học
 • Thông tin giảng viên
 • Hướng dẫn đăng ký

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
  • Số Tài Khoản: 7845727
  • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
  • Nội dung: Số điện thoại của học viên