Trực Tuyến- CĐ Năm Thánh I Nhã: MAGIS

 • Mô tả khoá học
 • Thông tin giảng viên
 • Hướng dẫn đăng ký

Magis là Hơn ở chiều sâu trong sự thân tình của Chúa cho ta và ta đáp lại lòng thương xót của Chúa. Cho vinh danh Chúa hơn – Ad Majorem Dei Gloria (AMDG) là cụm từ hoàn chỉnh nhất của Magis, là khẩu hiệu đích thật của Dòng Tên. Magis là cung cách hành xử của I Nhã và lối sống của Dòng Tên. Magis là điểm then chốt trong các lá Thư, Tự thuật, Linh thao và Hiến pháp bởi nó diễn tả sự đồng hoá hơn với Đức Kitô. Quả thực, năng động Hơn/Magis luôn ở trong sự giằng co căng thẳng của nỗ lực hội nhất khát vọng thực hành ý Chúa nơi mỗi người.

Lm. Đaminh Phạm Minh Thắng, SJ. sau khi học triết ở Học Viện Dòng Tên, Thủ Đức, đã từng có 2 năm tông đồ ở Đông Timor, 4 năm thần ở Manila. Năm 2008, ngài lãnh tác vụ linh mục, rồi giúp linh hướng nhóm Lửa Yêu Thương (2007-2010), giám đốc nhà Ứng Sinh Dòng Tên, 3 năm học chuyên môn cao học về Linh Đạo I Nhã tại Tây Ban Nha, rồi trở về Việt Nam đảm nhận sứ mạng phụ tá và hiện nay, 2022, là Giám Tập nhà Tập Dòng Tên Việt Nam.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
  • Số Tài Khoản: 7845727
  • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
  • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)