Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2022 (Trực Tuyến)

Chương Trình Ngày 01:

Chương Trình Chung

Chủ Đề

 • 19:00 – 20:00 : Dẫn nhập, Hướng dẫn & Gợi ý chủ đề cầu nguyện
 • 20:00 – 20:10 : Giải lao
 • 20:10 – 20:55 : Chia sẻ tâm tình nhóm nhỏ
 • 20:55 – 21:00 : Cầu nguyện chúc lành
Ngày 01:

Ta Ở Với Ngươi Trong Đêm Tối

St 28:10-17

 Chương trình ngày 02 & 03:

Chương Trình Chung Chủ Đề
 • 19:00 – 19:30 : Chia sẻ nhóm nhỏ
 • 19:30 – 19:40 : Giải lao
 • 19:40 – 20:40 : Hướng dẫn & Gợi ý chủ đề cầu nguyện
 • 20:40 – 20:55 : Thinh lặng
 • 20:55 – 21:00 : Cầu nguyện chúc lành
Ngày 02:

Đấng Emmanuel Lớn Lên Để Ta Thành Người

Lc 1:26-38

Ngày 03:

Đấng Emmanuel Lớn Lên Lệ Thuộc Lòng Tốt Con Người

Mt 2:13-15

Cha Phêrô Nguyễn Văn Tặng, S.J sau 4 năm học thần học căn bản ở trường Loyola School of Theology, Manila, Philippines, rồi chịu chức linh mục năm 2016, và có 2 năm phụ giúp nhà Tập Dòng Tên tại Thủ Đức. Năm 2018, cha được bề trên gửi đi học chuyên môn về Linh Đạo thánh I Nhã tại trường Jesuit School of Theology ở Berkeley, thuộc Đại Học Santa Clara của Dòng Tên, tại Califonia, USA, tốt nghiệp chương trình STL năm 2020. Hiện tại, cha Phêrô đang làm việc tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ tại Sài Gòn với vai trò là phụ tá.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
  • Số Tài Khoản: 7845727
  • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
  • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tặng, S.J