Tĩnh Tâm Mùa Chay – Hiệp Hành (Trực Tuyến)

TĨNH TÂM MÙA CHAY – HIỆP HÀNH 2023 

Chủ đề: TRẢI LÒNG MÙA THƯƠNG KHÓ 

Người hướng dẫn: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tặng, SJ. 

Hình thức: Trực tuyến ứng dụng Zoom 

Nội dung các ngày: 

  • Ngày 01: Tình Bạn Đỡ Nâng Đêm Tối Vườn Dầu 
  • Ngày 02: Ánh Mắt Nhân Từ Đưa Ta Trở Lại 
  • Ngày 03: Tình Yêu Xé Toang Biến Đổi 

Thông tin ID/Passcode, văn phòng CIS sẽ gửi theo danh sách đăng ký trước 3 ngày bắt đầu. 

Mời các bạn đăng ký tham dự. 

Cha Phêrô Nguyễn Văn Tặng, S.J sau 4 năm học thần học căn bản ở trường Loyola School of Theology, Manila, Philippines, rồi chịu chức linh mục năm 2016, và có 2 năm phụ giúp nhà Tập Dòng Tên tại Thủ Đức. Năm 2018, cha được bề trên gửi đi học chuyên môn về Linh Đạo thánh I Nhã tại trường Jesuit School of Theology ở Berkeley, thuộc Đại Học Santa Clara của Dòng Tên, tại Califonia, USA, tốt nghiệp chương trình STL năm 2020. Hiện tại, cha Phêrô đang làm việc tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ tại Sài Gòn với vai trò là phụ tá.

TĨNH TÂM MÙA CHAY – HIỆP HÀNH 2023 

Chủ đề: TRẢI LÒNG MÙA THƯƠNG KHÓ 

Người hướng dẫn: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tặng, SJ. 

Hình thức: Trực tuyến ứng dụng Zoom 

Nội dung các ngày: 

  • Ngày 01: Tình Bạn Đỡ Nâng Đêm Tối Vườn Dầu 
  • Ngày 02: Ánh Mắt Nhân Từ Đưa Ta Trở Lại 
  • Ngày 03: Tình Yêu Xé Toang Biến Đổi 

Thông tin ID/Passcode, văn phòng CIS sẽ gửi theo danh sách đăng ký trước 3 ngày bắt đầu. 

Mời các bạn đăng ký tham dự. 

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tặng, S.J