Tĩnh Tâm Mùa Chay 2024 (Trực tuyến)

Mời quý Học Viên tham gia khóa Tĩnh Tâm Mùa Chay 2024 (trực tuyến) với chủ đề: MANG VÁC…

Vận hành: Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

Thời gian: 04 – 08/03/2024 lúc 19h00 – 21h00

Với các chủ đề từng ngày như sau:

 • Ngày 01: Sắc Màu Đôi Bờ (Xh 14:5-14)
 • Ngày 02: Isaac Vác Củi Toàn Thiêu (St 22:1-18)
 • Ngày 03: Mục Tử Vác Chiên Trên Vai (Lc 15:4-7)
 • Ngày 04: Ông Simon Vác Thập Giá Đỡ Đức Giêsu (Lc 23:26-32)
 • Ngày 05: Ta Khát! ĐGS Gục Đầu Trao Thần Khí (Ga 19:17-30)

Cha Phêrô Nguyễn Văn Tặng, S.J sau 4 năm học thần học căn bản ở trường Loyola School of Theology, Manila, Philippines, rồi chịu chức linh mục năm 2016, và có 2 năm phụ giúp nhà Tập Dòng Tên tại Thủ Đức. Năm 2018, cha được bề trên gửi đi học chuyên môn về Linh Đạo thánh I Nhã tại trường Jesuit School of Theology ở Berkeley, thuộc Đại Học Santa Clara của Dòng Tên, tại Califonia, USA, tốt nghiệp chương trình STL năm 2020. Hiện tại, cha Phêrô đang làm việc tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ tại Sài Gòn với vai trò là phụ tá.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
  • Số Tài Khoản: 7845727
  • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
  • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tặng, S.J