Tiếng Chúa Trong Lòng Ta. Khám Phá Ý Chúa theo Phương Pháp I Nhã

Cuộc đời chúng ta được kết dệt từ những lựa chọn. Việc đưa ra các quyết định khác nhau như thế sẽ làm nên con người của ta, chất lượng cuộc sống của ta, tương quan của ta với Chúa và cả số phận đời đời của ta nữa. Nhưng giữa biết bao lựa chọn như thế, phải phân định và chọn lựa thế nào cho hợp ý Chúa? Đây quả là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Điều đó khiến ta ước mong có một cẩm nang đơn giản có thể giúp đưa ra các quyết định lớn bé, kể cả những quyết định quan trọng và có ý nghĩa thay đổi cả đời người của ta. Thật may là chúng ta có một quyển cẩm nang như thế: đó là phương pháp phân định của thánh I-nha-xi-ô. Nhưng làm thế nào để tiếp cận được nghệ thuật phân định I Nhã?

Quyển Tiếng Chúa trong lòng ta này sẽ giúp ta vượt qua những trở ngại khó khăn đó. Tác giả Mark E. Thibodeaux, S.J. sẽ trình bày nghệ thuật phân định I Nhã một cách đơn giản, cụ thể, dễ hiểu chi tiết. Như một ông thầy “cầm tay chỉ việc”, tác giả trình bày cặn kẽ toàn bộ tiến trình phân định theo từng bước một, cùng với những quy tắc, những lưu ý, những hoàn cảnh, những bài tập… nói chung hết thảy những điều cơ bản mà bạn cần cho một cuộc phân định. Kinh nghiệm phong phú của bản thân đã giúp tác giả có thể đem lại cho ta nhiều thí dụ minh họa rất cụ thể và thiết thực.

Nếu bạn tin rằng cùng đích của đời bạn là để thi hành ý muốn yêu thương của Thiên Chúa, thì không thể nào bỏ qua việc phân định có trách nhiệm, không thể nào lại không học cách nhận ra tiếng Chúa trong lòng ta.

Linh Mục JB Nguyễn Trung Kiên S.J, tốt nghiệp tiến sĩ thần học mục vụ tại khoa Thần Học Dòng Tên thuộc đại học Santa Clara, Hoa Kỳ. Ngài từng làm phụ tá giám tỉnh, đặc trách huấn luyện của tỉnh dòng Tên Việt Nam, Nguyên Trưởng ban Linh Đạo của Tỉnh Dòng. Hiện tại Ngài là linh hướng Đại Chủng Viện Vinh Thanh, giáo phận Vinh.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

    • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
    • Số Tài Khoản: 7845727
    • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
    • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục JB Nguyễn Trung Kiên S.J