Tâm Lý Phát Triển & Ứng Dụng Thực Tiễn

Tiến sĩ Hoàng Minh Tố Nga tốt nghiệp tiến sĩ Tâm lý lâm sàng, chuyên ngành Trị liệu hệ thống gia đình (tiến sĩ trị liệu tâm lý) và tiến sĩ Nghiên cứu định lượng chuyên ngành xây dựng và phát triển test tâm lý, đại học Minnessota, Mỹ. Hiện cô đang công tác tại trường Đại học Fulbright Việt Nam, cô cũng đang công tác tại Trung tâm Tâm lý Việt An.

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Tiến sĩ Hoàng Minh Tố Nga