Tâm Lý Phát Triển & Ứng Dụng Thực Tiễn

 • Mô tả khoá học
 • Thông tin giảng viên
 • Hướng dẫn đăng ký

Môn Tâm lý phát triển ứng dụng trong đồng hành thiêng liêng trình bày về sự phát triển tâm lý con người, cụ thể là sự hình thành và phát triển nhận thức, cảm xúc, hành vi của con người qua các lứa tuổi, những tác động ảnh hưởng đến sự phát triển này và các giai đoạn phát triển đạo đức con người theo một số hoc thuyết được chọn giới thiệu trong môn học.

Mục tiêu của môn học:

Môn học nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và những khả năng sau:

 Kiến thức: Nền tảng về sự phát triển con người qua các giai đoạn theo ba học thuyết quan trọng: Phân tâm học, học thuyết Phát triển Tâm Lý Xã hội, Học thuyết phát triển đạo đức

 Khả năng thực hành:

 Ứng dụng các học thuyết đã học vào việc khám phá bản thân trong quá trình phát triển và trưởng thành tâm lý

 Ứng dụng các học thuyết đã học để phân tích sự hình thành và phát triển con người qua các giai đoạn khác nhau trên bình diện nhận thức, cảm xúc, hành vi, và đạo đức.

Tiến sĩ Hoàng Minh Tố Nga tốt nghiệp tiến sĩ Tâm lý lâm sàng, chuyên ngành Trị liệu hệ thống gia đình (tiến sĩ trị liệu tâm lý) và tiến sĩ Nghiên cứu định lượng chuyên ngành xây dựng và phát triển test tâm lý, đại học Minnessota, Mỹ. Hiện cô đang công tác tại khoa Tâm lý trường đại học KHXH& Nhân Văn, cô cũng đang công tác tại Trung tâm Tâm lý Việt An.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
  • Số Tài Khoản: 7845727
  • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
  • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)