Sự Phát Triển Của Con Người Và Sự Tự Do Của Con Chúa – Khoá Học Bổ Sung – Human Development and the Freedom of the Children of God – A Follow Up Course

            Vào ngày 30 và 31, 2020, Cha Julio Giulietti, S.J., đã giảng dạy một khóa học tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã có chủ đề “Sự Phát Triển Của Con Người và Sự Tự Do của Con Thiên Chúa.” Khóa hai ngày này đã được đón nhận tích cực. Khóa học giúp học viên truy tìm sự hiểu biết về sự phát triển con người nói chung, những lãnh vực thường  gây cản trở sự phát triển lành mạnh của con người và cách để giải quyết các vấn nạn trên. Bốn lĩnh vực gây xung đột đã được đề cập đến là: Lạm Dụng Quyền Lực Của Người Có Thẩm Quyền;Những Kinh Nghiệm Tổn Thương về Tính Dục; Nghiện Ngập; và Trầm Cảm. Những phản hồi của tham dự viên sau khóa học, phản ánh sự mong ước lớn lao là được hiểu biết sâu xa hơn về những Nguyên NhânGâyNghiện Ngập và Trầm Cảm, và làm sao để giải quyết những Thực Tại đau thương của Cuộc Sống này. Và làm sao để con người có đức tin tìm kiếm năng lực chữa lành của Thần Khí khi họ lao tác để hiểu thấu và giải quyết nỗi thống khổ của đời riêng, cũng như nỗi thống khổ của những ai họ nhận biết hoặc sống cùng.

 

            Vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021, Cha Julio sẽ quay lại,  phân tích sâu hơn về hai lĩnh vực mà phận người thường phải đấu đầu: Nghiện Ngập và Trầm Cảm. Khóa học một ngày này sẽ trình bày những nguyên nhân thể lý và tâm lý gây nên nghiện ngập và trầm cảm, cũng như những lựa chọn con người có thể sử dụng để giải quyết hai lĩnh vực thống khổ của phận người này.  

 

            Khóa học này sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, sẽ được chuyển ngữ sang tiếng Việt nhờ thông dịch chuyên nghiệp.

 

           Xin xem chi tiết khoá học gốc để hiểu thêm về nền tảng của khoá học này. Xem tại đây: https://trungtamlinhdaoinhadaclo.com/khoahoc/su-phat-trien-cua-con-nguoi-va-su-tu-do-cua-con-chua-human-development-and-the-freedom-of-the-children-of-god


          On September 30 and 31, 2020, Fr. Julio Giulietti, SJ, offered a course at CIS titled “Human Development and the Freedom of the Children of God.”  The two-day course was well received.  The course sought an understanding of human development in general, some common areas that interfere with sound human development, and how to manage these.  Four conflict areas were examined: the abuse of power by people in authority; painful sexual experiences; addictions; and depression.   Feedback about the course from participants indicated a strong interest in pursuing further understanding of the causes of addictions and depression, and how to manage these painful realities of life.  And how do people of faith seek the healing power of the Holy Spirit as they work to understand and manage their own suffering or the suffering of someone they know or live with.

 

          On Saturday, January 23, 2021, Fr. Julio will return to these two areas of human struggle – addiction and depression – with further in-depth analyses of each. This one-day course will observe the psychological and physical causes of addiction and depression, and what options people may employ in managing these two areas of human suffering.

 

            This course will be offered in English with profession interpretation into Vietnamese.

 

            Please see the original course description to understand the background of this additional course. Visit at: https://trungtamlinhdaoinhadaclo.com/khoahoc/su-phat-trien-cua-con-nguoi-va-su-tu-do-cua-con-chua-human-development-and-the-freedom-of-the-children-of-god

 

Cha Julio Giulietti, SJ. là thành viên thuộc Tỉnh Dòng Tên Đông Bắc Hoa Kỳ.

Ngài từng sống 10 năm ở Đông Nam Á, chủ yếu ở Việt Nam với 2 năm ở Myanmar.Cha Julio SJ. là chuyên viên nghiên cứu cấp cao tại Trung Tâm Tôn Giáo, Hòa Bình và Thế giới tại Đại Học Georgetown (hoa Kỳ). Trách nhiệm chính của Ngài là phát triển tương quan học thuật Khoa Bảng và đội ngũ bác sĩ giữa Phân Khoa Y trường đại học Georgetown với Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và các bệnh viện liên kết. Ngài cũng là cầu nối của Đại học Georgetown với Mạng Lưới Đại Học Cộng Đồng Dòng Tên tại Chennai, Ấn Độ.

Cha Julio có bằng Tiến Sĩ về Thần Học và Tâm lý học lâm sàng. Ngài đã thực tập tư vấn tại Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Connecticut (Đại học Yale) và Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Lindemann (Hệ thống chăm sóc sức khỏe Boston). Ngài từng đảm nhiệm vai trò giám đốc của Trung Tâm Linh Đạo I-Nhã tại Đại Học Boston (BC) và Hiệu trưởng Đại Học Wheeling Jesuit.


Fr. Julio Giulietti, SJ, is a member of the Jesuit United State East Province. He has lived in Southeast Asia for 10 years, mainly in Vietnam with two year in Myanmar.  He served in Japan for eight years. Fr. Julio is a Senior Research Fellow at the Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs at Georgetown University. His prime responsibility is to develop academic and physician-based relationships between Georgetown University Medical School and Pham Ngoc Thach University of Medicine and affiliate hospital. He is also Georgetown’s bridge with the Indian Jesuits Community College Network centered in Chennai, India.

Fr. Julio earned graduate Ph.D. degrees in theology and clinical psychology. He did his counseling internships at the Connecticut Mental Health Center (Yale University) and the Lindemann Mental Health Center (Boston Health Care System). He was the Director of the Center for Intercultural Education and Development at Georgetown University, Director of the Center of Ignatian Spirituality at Boston College and President at Wheeling Jesuit University.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

    • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
    • Số Tài Khoản: 7845727
    • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
    • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Julio Giulietti, SJ