Sự Phát Triển Của Con Người Và Sự Tự Do Của Con Chúa – Human Development and the Freedom of the Children of God

Nền tảng giáo dục của Dòng Tên đã khởi nguồn cách nay 500 năm, từ thời kỳ Phục Hưng của văn minh nhân loại. Những Tu Sĩ  Dòng Tên đầu tiên đã tương tác với con người và các nền văn hóa trên khắp thế giới, họ đắm mình trong những nghiên cứu ngôn ngữ, khoa học, âm nhạc, văn chương, thiên văn, tôn giáo và kỹ thuật thời bấy giờ. Mục đích của việc đắm mình này là để đạt được Eloquentia Perfecta (khả năng Hùng Biện Hoàn Hảo), một thuật ngữ kết nối việc nghiên cứu và diễn đạt liêm khiết, lắng nghe tha nhân và làm việc mư cầu lợi ích chung cho những người nam và nữ mà họ phục vụ.

 

Mục đích của khóa học: Sự Phát Triển của Con Người và Sự Tự Do của Con Chúa, là phát triển Eloquentia (khả năng hùng biện) trong sự thấu cảm và đối thoại với những gì là người nhất trong ta, nơi mà Chúa Giêsu Phục Sinh phải được tìm thấy và là cách thế tốt nhất để ta dấn thân phục vụ thế giới chung quanh.

 

Những gì là người nhất: tư tưởng, cảm xúc, xác tín và hành vi của ta, thì vượt trên mọi nền văn hóa và thời đại, nhưng lại mang dấu ấn của thời đại ta đang sống. Vòng xoay của đời người chuyển từ thời sơ sinh sang thơ ấu, vị thành niên, trưởng thành đến tuổi già. Mỗi giai đoạn đời người, ta đều có những trọng trách phải thành toàn như bước chuẩn bị cho giai đoạn theo sau. Mỗi giai đoạn đời ta chịu ảnh hưởng bởi mẹ cha, gia đình, thầy cô, các nhà lãnh đạo Đạo / Đời; và các biến cố văn hóa, xã hội, chính trị trong thế giới quanh ta. Sự điều hướng thành công các trọng trách chặng này giúp ta tiến bước lành mạnh vào chặng sau của vòng đời. Nếu có trọng trách nào bị kìm hãm cách nào đó, thì chỉ 1 phần con người của ta tiến về phía trước trong khi phần còn lại bị vướng kẹt trong lối suy nghĩ và hành vi của một thời xa xưa. Khi điều hướng những trọng trách khác nhau của đời ta, trong thế giới bất toàn này, việc ta bị tổn thương, hẳn là “chuyện thường ngày xảy ra ở huyện!”

 

Khóa học này sẽ quan sát và phản tỉnh về vòng đời của con người với sự trợ giúp của những nền tâm lý học và khoa học lành mạnh. Tương tự, khóa học cũng sẽ chú tâm đến những nguyên lý căn bản của đời sống Kitô hữu được tỏ hiện tuyệt vời nơi cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô và những môn đệ đầu tiên. Trong Tin Mừng Gioan 10:10, Chúa Giêsu ví mình như mục tử tốt lành, người phục vụ để những kẻ theo chân Người “… được sống và sống dồi dào.” Vui hưởng sự sống dồi dào Chúa Giêsu ban tặng, lệ thuộc rất nhiều vào sự sẵn lòng của ta, khi xác định, cử hành niềm vui và sự tốt lành ấy trong câu chuyện cuộc đời của riêng ta. Cũng vậy, đời ta cũng sở hữu những gánh nặng, tổn thương khiến ta chẳng tự do trong tương quan với tha nhân và Thiên Chúa. Khi ta được giải thoát, dù chỉ một phần, khỏi những gánh nặng của đời riêng, ta mới có thể tự do vươn ra trong tình bạn và phục vụ những người thân cận.

 

Tìm mong trải nghiệm sự tự do của con cái Chúa, khóa học cũng chú tâm vào các sách Tin mừng để nhận xem cách Chúa Giêsu tương tác với tha nhân trong thời đại của Ngài, liên quan đến những quà tặng và gánh nặng đời họ; những gánh nặng mà đời thường gọi tên là “tội lỗi.” Như các môn đệ trong các sách Tin mừng, ta có thể bị mất cảnh giác và sợ hãi trước biến động của cuộc đời. Một nhân loại mang nặng dấu ấn của những khổ đau và thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra, những điều mà trước thế hệ ngày nay chưa bao giờ gánh chịu.

 

Vậy sự tự do được hứa hẹn cho những người theo Chúa Giêsu là gì? Làm thế nào để nhận ra sự tự do đó giữa bao biến động cuộc đời, thường khiến ta sợ hãi, lo âu và chẳng còn tự do đón chào tình thân của nhân loại hay tình yêu của Chúa Trời? Với hành trang eloquentia perfecta – nghiên cứu sâu xa và lắng nghe sâu sắc – Ta cùng đi vào cuộc kiếm tìm cuộc sống dồi dào, Chúa Giêsu đã hứa với ta trong các sách Tin Mừng, bạn nhé.

 

Khóa học sẽ được trình bày bằng tiếng Anh, có thông dịch viên chuyên nghiệp chuyển ngữ tiếng Việt.

Bữa Tiệc Ly – Sadao Watanabe


The foundation of Jesuit education reaches back five hundred years to the Renaissance humanists. Those early Jesuits interacted with people and cultures around the world, immersing themselves in the study of language, science, music, literature, astronomy, religion, and the technologies of the day. The purpose of this immersion was to achieve eloquentia perfecta, a term that incorporated the values of honest study and expression, deep listening to others, and action for the common good of the women and men whom they served.

 

The aim of this course, Human Development and the Freedom of the Children of God, is to develop eloquentia in empathy and dialogue about what is most human in us, where the Risen Jesus is to be sought and how best to engage in service to the world around us.

 

What is most human in us – our thoughts, feelings, beliefs and behaviors – transcends cultures and eras. Yet, these bear the marks of the era in which we live. The human life cycle moves from infancy and childhood through adolescents and adulthood to old age. At each stage there are tasks to accomplish that prepare us for the next stage. At each stage we are affected by our parents, family, teachers, religious leaders and other authority figures; and the cultural and socio-political events in the world around us. Successful navigation of these tasks allows us to move healthy into the next stage of life. If some tasks are inhibited in some way, we move forward partially while remaining stuck in old ways of thinking and behavior. In an imperfect world it is common for us to bear some wounds while navigating the tasks of life.

 

This course will observe and reflect on the human life cycle with the aid of sound psychology and science. Similarly, we will look at the basic tenets of Christian life as expressed in the life of Jesus Christ and his earlies followers. In the Gospel of John 10:10, Jesus speaks of himself as a good shepherd who serves so that his followers “…may have life and have it more abundantly.”  Enjoying the abundant life that Jesus offers depends much on our willingness to identify and celebrate what is joyful and good in our personal stories. Similarly, we must own the burdens and wounds which keep us bound and un-free in our relationships with others and with God. When we are free – even partially – from the burdens of our life stories then we can be free to reach out in friendship and service to those around us.

 

In seeking to experience the freedom of the children of God, we will look at the Gospels to notice how Jesus interacts with the people of his day regarding their gifts and burdens; burdens often referred to a “sin.” Like the disciples in the Gospels we can be caught off-guard and frightened by the turbulence of life. The wounds of humanity are ever before us especially in a world marked by the suffering and challenges created by the Covid-19 pandemic.

 

What is the freedom promised to those who follow Jesus? How do we recognize the events in our lives that keep us frightened, anxious and un-free to welcome the friendship of others or God’s love? We will bring the eloquentia perfecta – clear study and deep listening – into seeking to find the abundant life promised us in the Gospels.

 

This course will be offered in English with profession interpretation into Vietnamese.

Sự phát triển của con người - human develeopment

Lord’s Supper – Sadao Watanabe

Nền tảng giáo dục của Dòng Tên đã khởi nguồn cách nay 500 năm, từ thời kỳ Phục Hưng của văn minh nhân loại. Những Tu Sĩ  Dòng Tên đầu tiên đã tương tác với con người và các nền văn hóa trên khắp thế giới, họ đắm mình trong những nghiên cứu ngôn ngữ, khoa học, âm nhạc, văn chương, thiên văn, tôn giáo và kỹ thuật thời bấy giờ. Mục đích của việc đắm mình này là để đạt được Eloquentia Perfecta (khả năng Hùng Biện Hoàn Hảo), một thuật ngữ kết nối việc nghiên cứu và diễn đạt liêm khiết, lắng nghe tha nhân và làm việc mư cầu lợi ích chung cho những người nam và nữ mà họ phục vụ.

 

Mục đích của khóa học: Sự Phát Triển của Con Người và Sự Tự Do của Con Chúa, là phát triển Eloquentia (khả năng hùng biện) trong sự thấu cảm và đối thoại với những gì là người nhất trong ta, nơi mà Chúa Giêsu Phục Sinh phải được tìm thấy và là cách thế tốt nhất để ta dấn thân phục vụ thế giới chung quanh.

 

Những gì là người nhất: tư tưởng, cảm xúc, xác tín và hành vi của ta, thì vượt trên mọi nền văn hóa và thời đại, nhưng lại mang dấu ấn của thời đại ta đang sống. Vòng xoay của đời người chuyển từ thời sơ sinh sang thơ ấu, vị thành niên, trưởng thành đến tuổi già. Mỗi giai đoạn đời người, ta đều có những trọng trách phải thành toàn như bước chuẩn bị cho giai đoạn theo sau. Mỗi giai đoạn đời ta chịu ảnh hưởng bởi mẹ cha, gia đình, thầy cô, các nhà lãnh đạo Đạo / Đời; và các biến cố văn hóa, xã hội, chính trị trong thế giới quanh ta. Sự điều hướng thành công các trọng trách chặng này giúp ta tiến bước lành mạnh vào chặng sau của vòng đời. Nếu có trọng trách nào bị kìm hãm cách nào đó, thì chỉ 1 phần con người của ta tiến về phía trước trong khi phần còn lại bị vướng kẹt trong lối suy nghĩ và hành vi của một thời xa xưa. Khi điều hướng những trọng trách khác nhau của đời ta, trong thế giới bất toàn này, việc ta bị tổn thương, hẳn là “chuyện thường ngày xảy ra ở huyện!”

 

Khóa học này sẽ quan sát và phản tỉnh về vòng đời của con người với sự trợ giúp của những nền tâm lý học và khoa học lành mạnh. Tương tự, khóa học cũng sẽ chú tâm đến những nguyên lý căn bản của đời sống Kitô hữu được tỏ hiện tuyệt vời nơi cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô và những môn đệ đầu tiên. Trong Tin Mừng Gioan 10:10, Chúa Giêsu ví mình như mục tử tốt lành, người phục vụ để những kẻ theo chân Người “… được sống và sống dồi dào.” Vui hưởng sự sống dồi dào Chúa Giêsu ban tặng, lệ thuộc rất nhiều vào sự sẵn lòng của ta, khi xác định, cử hành niềm vui và sự tốt lành ấy trong câu chuyện cuộc đời của riêng ta. Cũng vậy, đời ta cũng sở hữu những gánh nặng, tổn thương khiến ta chẳng tự do trong tương quan với tha nhân và Thiên Chúa. Khi ta được giải thoát, dù chỉ một phần, khỏi những gánh nặng của đời riêng, ta mới có thể tự do vươn ra trong tình bạn và phục vụ những người thân cận.

 

Tìm mong trải nghiệm sự tự do của con cái Chúa, khóa học cũng chú tâm vào các sách Tin mừng để nhận xem cách Chúa Giêsu tương tác với tha nhân trong thời đại của Ngài, liên quan đến những quà tặng và gánh nặng đời họ; những gánh nặng mà đời thường gọi tên là “tội lỗi.” Như các môn đệ trong các sách Tin mừng, ta có thể bị mất cảnh giác và sợ hãi trước biến động của cuộc đời. Một nhân loại mang nặng dấu ấn của những khổ đau và thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra, những điều mà trước thế hệ ngày nay chưa bao giờ gánh chịu.

 

Vậy sự tự do được hứa hẹn cho những người theo Chúa Giêsu là gì? Làm thế nào để nhận ra sự tự do đó giữa bao biến động cuộc đời, thường khiến ta sợ hãi, lo âu và chẳng còn tự do đón chào tình thân của nhân loại hay tình yêu của Chúa Trời? Với hành trang eloquentia perfecta – nghiên cứu sâu xa và lắng nghe sâu sắc – Ta cùng đi vào cuộc kiếm tìm cuộc sống dồi dào, Chúa Giêsu đã hứa với ta trong các sách Tin Mừng, bạn nhé.

 

Khóa học sẽ được trình bày bằng tiếng Anh, có thông dịch viên chuyên nghiệp chuyển ngữ tiếng Việt.

Bữa Tiệc Ly – Sadao Watanabe


The foundation of Jesuit education reaches back five hundred years to the Renaissance humanists. Those early Jesuits interacted with people and cultures around the world, immersing themselves in the study of language, science, music, literature, astronomy, religion, and the technologies of the day. The purpose of this immersion was to achieve eloquentia perfecta, a term that incorporated the values of honest study and expression, deep listening to others, and action for the common good of the women and men whom they served.

 

The aim of this course, Human Development and the Freedom of the Children of God, is to develop eloquentia in empathy and dialogue about what is most human in us, where the Risen Jesus is to be sought and how best to engage in service to the world around us.

 

What is most human in us – our thoughts, feelings, beliefs and behaviors – transcends cultures and eras. Yet, these bear the marks of the era in which we live. The human life cycle moves from infancy and childhood through adolescents and adulthood to old age. At each stage there are tasks to accomplish that prepare us for the next stage. At each stage we are affected by our parents, family, teachers, religious leaders and other authority figures; and the cultural and socio-political events in the world around us. Successful navigation of these tasks allows us to move healthy into the next stage of life. If some tasks are inhibited in some way, we move forward partially while remaining stuck in old ways of thinking and behavior. In an imperfect world it is common for us to bear some wounds while navigating the tasks of life.

 

This course will observe and reflect on the human life cycle with the aid of sound psychology and science. Similarly, we will look at the basic tenets of Christian life as expressed in the life of Jesus Christ and his earlies followers. In the Gospel of John 10:10, Jesus speaks of himself as a good shepherd who serves so that his followers “…may have life and have it more abundantly.”  Enjoying the abundant life that Jesus offers depends much on our willingness to identify and celebrate what is joyful and good in our personal stories. Similarly, we must own the burdens and wounds which keep us bound and un-free in our relationships with others and with God. When we are free – even partially – from the burdens of our life stories then we can be free to reach out in friendship and service to those around us.

 

In seeking to experience the freedom of the children of God, we will look at the Gospels to notice how Jesus interacts with the people of his day regarding their gifts and burdens; burdens often referred to a “sin.” Like the disciples in the Gospels we can be caught off-guard and frightened by the turbulence of life. The wounds of humanity are ever before us especially in a world marked by the suffering and challenges created by the Covid-19 pandemic.

 

What is the freedom promised to those who follow Jesus? How do we recognize the events in our lives that keep us frightened, anxious and un-free to welcome the friendship of others or God’s love? We will bring the eloquentia perfecta – clear study and deep listening – into seeking to find the abundant life promised us in the Gospels.

 

This course will be offered in English with profession interpretation into Vietnamese.

Sự phát triển của con người - human develeopment

Lord’s Supper – Sadao Watanabe

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Julio Giulietti, SJ