[Khóa Trực Tuyến] Phút Hồi Tâm-Tìm Chúa Trong Mọi Sự

Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc rằng giữa cuộc sống bộn bề những lo toan này, làm sao tôi có thể dành riêng cho CHÚA một góc tâm hồn trong khi tôi còn phải lo nhiều việc?

Chúng tôi muốn giới thiệu một phương pháp hữu hiệu giúp bạn gặp gỡ và ở lại với Thiên Chúa mà Thánh Inhaxio Đấng sáng lập Dòng Tên, được Chúa soi sáng, đã để lại cho Giáo Hội: PHÚT HỒI TÂM (PHT). Đây là một phương pháp đơn giản và rất thích hợp cho những ai bận rộn nhưng vẫn muốn gặp gỡ Thiên Chúa, muốn đào sâu đời sống đức tin, và hơn hết muốn tìm thấy bình an thực sự trong tâm hồn khi cảm nghiệm được sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Bạn chỉ cần dành ra 10-15p cho PHT. Bạn có thể làm PHT ở bất cứ nơi nào cũng như bất cứ lúc nào thuận tiện: Khi nghỉ giải lao trên lớp bạn chọn một góc sân trường vắng lặng; buổi trưa sau khi ăn cơm, bạn tìm đến một góc cây râm mát yên tĩnh ở công viên; buổi tối sau khi đi làm về, bạn ngồi trên ban công….

Có nhiều cách và nhiều phương thế để gặp gỡ Chúa, nhưng PHT vẫn là một trong những cách hiệu quả mà chúng tôi thực sự muốn chia sẻ với bạn.

Linh Mục JB Nguyễn Trung Kiên S.J, tốt nghiệp tiến sĩ thần học mục vụ tại khoa Thần Học Dòng Tên thuộc đại học Santa Clara, Hoa Kỳ. Ngài từng làm phụ tá giám tỉnh, đặc trách huấn luyện của tỉnh dòng Tên Việt Nam, Nguyên Trưởng ban Linh Đạo của Tỉnh Dòng. Hiện tại Ngài là linh hướng Đại Chủng Viện Vinh Thanh, giáo phận Vinh.

Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc rằng giữa cuộc sống bộn bề những lo toan này, làm sao tôi có thể dành riêng cho CHÚA một góc tâm hồn trong khi tôi còn phải lo nhiều việc?

Chúng tôi muốn giới thiệu một phương pháp hữu hiệu giúp bạn gặp gỡ và ở lại với Thiên Chúa mà Thánh Inhaxio Đấng sáng lập Dòng Tên, được Chúa soi sáng, đã để lại cho Giáo Hội: PHÚT HỒI TÂM (PHT). Đây là một phương pháp đơn giản và rất thích hợp cho những ai bận rộn nhưng vẫn muốn gặp gỡ Thiên Chúa, muốn đào sâu đời sống đức tin, và hơn hết muốn tìm thấy bình an thực sự trong tâm hồn khi cảm nghiệm được sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Bạn chỉ cần dành ra 10-15p cho PHT. Bạn có thể làm PHT ở bất cứ nơi nào cũng như bất cứ lúc nào thuận tiện: Khi nghỉ giải lao trên lớp bạn chọn một góc sân trường vắng lặng; buổi trưa sau khi ăn cơm, bạn tìm đến một góc cây râm mát yên tĩnh ở công viên; buổi tối sau khi đi làm về, bạn ngồi trên ban công….

Có nhiều cách và nhiều phương thế để gặp gỡ Chúa, nhưng PHT vẫn là một trong những cách hiệu quả mà chúng tôi thực sự muốn chia sẻ với bạn.

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục JB Nguyễn Trung Kiên S.J