Những Nguyên Tắc Đạo Đức Căn Bản của Nhà Tư Vấn Tâm Lý

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Ân nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về Tâm lý tại Đại học Massey (New Zealand). Anh hiện là Quyền Trưởng Bộ môn Tâm lý học và phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý tại Đại học Hoa Sen. Anh cũng là cố vấn chuyên môn của Saigon Psychub và từng hợp tác với nhiều tổ chức như Workplace Options, Save the Children, Fulbright University, Hope Unending, …

Anh có kinh nghiệm nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho nhiều đối tượng khác nhau như học sinh – sinh viên, người cao tuổi, các đối tượng bị bạo hành, … Tiếp cận chính anh thường sử dụng là Trị liệu Nhận thức – hành vi và Trị liệu Hiện sinh.

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Thạc Sĩ Nguyễn Hồng Ân