Những Nguyên Tắc Đạo Đức Căn Bản cho việc Đồng Hành Thiêng Liêng

Linh Mục Đaminh Nguyễn Đức Hạnh S.J

Giảng viên

Hết thời hạn đăng ký

 • Thời lượng : Chưa cập nhật ...
 • Học phí : Chưa cập nhật ...
 • Hạn đăng ký : 24/10/2020
 • Địa điểm : Chưa cập nhật ...
 • Thời gian :
    Bắt đầu : Chưa cập nhật ...
    Kết thúc : Chưa cập nhật ...
 • Mô tả khoá học
 • Thông tin giảng viên
 • Hướng dẫn đăng ký

Đây là khóa học dành cho học viên chương trình Người ĐHTL & HDLT.

Linh Mục Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J., tốt nghiệp Cao Học Tư Vấn Tâm Lý (Counseling Psychology) và Cao Học Quản Trị Mục Vụ (Pastoral Ministry) tại Đại Học Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.

Ngài hiện giảng dạy về Tâm Lý, Linh Đạo I Nhã, Phân Định và Đồng Hành Thiêng Liêng tại Học Viện Dòng Tên Việt Nam, các Đại Chủng Viện, Học Viện Liên Dòng thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Giám Đốc Trung Tâm Linh Đạo I Nhã thuộc tỉnh dòng Tên Việt Nam

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
  • Số Tài Khoản: 7845727
  • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
  • Nội dung: Số điện thoại của học viên