Những Năng Động Thần Học Căn Bản Trong Linh Thao của Thánh I-Nhã

Mục đích: Sau khi hoàn thành khóa học này, quý học viên có thể:

 1. Nhận ra những năng động thần học của linh đạo I-Nhã bắt nguồn từ cuốn Hồi Ký Tự Thuật (tiểu sử, đời sống), rồi sang cuốn Linh Thao của Thánh I-Nhã, đặc biệt chú trọng về đối thoại thiêng liêng, phân định cá nhân cũng như phân định cộng đoàn.
 2. Tích hợp những năng động thần học này qua kinh nghiệm cá nhân, cầu nguyện, sự tăng triển trong đời sống tâm linh cũng như tiềm năng lãnh đạo theo linh đạo I-Nhã.
 3. Áp dụng những năng động thần học này vào những chương trình mục vụ, sứ mệnh, chẳng hạn như dạy và hướng dẫn Linh Thao (trong các sứ vụ của SEEDs, MRW, Lightworks, YAM, LTTCS, v.v..)
 4. Nuôi dưỡng lòng biết ơn và cảm mến sâu xa về Linh Thao cũng như Linh Đạo Inhã.

Hình thức học: trực tuyến qua phần mềm Zoom & Canvas

Tài liệu: Tiếng anh

Linh Mục Phạm Trung Hưng, S.J., STD.: Với hơn bảy năm kinh nghiệm giảng dạy Thần Học tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã tại Trường Thần Học, Dòng Tên trực thuộc Đại Học Santa Clara ở Berley.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
  • Số Tài Khoản: 7845727
  • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
  • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Phạm Trung Hưng, S.J., STD.